Ashtanga Yoga

Ashtanga the shamanic way…

Ashtanga which means “eight limbs” in Sanskrit refers to the eight limbs of yoga laid out in the Yoga Sutras of Patanjali. An ancient system of yoga transmitted to the modern world by Sri K. Pattabhi Jois (1915-2009). This method  involves synchronizing the breath with a progressive series of postures. A process producing intense internal […]

More

Què és el Ioga ?

Què és el Ioga ? –  Tot el que aporta més consciència i més llum. –  La tècnica científica de la perfecte unió amb un mateix i amb la veritat. –  Estat d’unitat, equilibri i harmonia perfecta del nostre psiquisme, del nostre físic i del nostre mental. –  El que ens condueix de la dispersió […]

More