Origen del Ioga: Les sis visions de la veritable realitat

Saddarshanas 

Sad: sis  Darshana: visions
Les sis visions de la veritable realitat

YOGA

Unió amb el Diví

La disciplina a través de la qual l’ésser desperta i penetra en una consciència interna superior

El Iogui que seu sense moure’s, amb la ment en calma, que no fa absolutament res físicament, és l’home més actiu del món.
Molt pocs poden comprendre aquesta veritat.
Bhagavad Guita

 

Tots els Iogues són igual d’eficaços:

KARMA IOGA
Ioga de l’acció desinteressada

El Karma Iogui consagra totes les accions al Senyor,
està lliure de l’esclavitut del Karma,
és llure en l’acció ascendeix gradualment per el camí espiritual,
pas a pas 
la seva inèrcia codiciosa es disol lentament
sempre dóna, no ansía rebre
no li queda ni un gram d’egoïsme
la seva naturalesa sencera es transforma en divinitat

La veritable acció és el pensament.
Actuar sense esperar resultats, sense la noció del jo faig això. És el mètode de Ioga més fàcil, no perdis més el temps, comença avui mateix aquest camí d’autoabandó !

 

Objectiu de totes les accions:
Libertat, Coneixement i Perfecció
Bhagavad Guita

 

BHAKTI IOGA
Ioga de l’amor desinteressat

El Ioga de la devocionó per el Senyor.
La devoció és l’únic mitjà de percebre la Forma Còsmica.
La meditació profunda en el Senyor és instrument suficient para eliminar tota foscor.
La humilitat, simbolitzada amb el cap inclinat i els palmells de las mans units, és l’ingredient essencial de la devoció.


El devot adora al Senyor, el recorda constantement
repeteix els seus noms, canta el seus mantres
s’abandona completament, sense queixes, incondicionalment
rep la seva gràcia, entra en comunió amb Ell
i , finalment,  s’absorveix en Ell 

la devoció comença amb dos i acaba en un
la devoció suprema i el coneixement són el mateix
la devoció és la mare, el coneixement és el fill
Bhagavad Guita


 

JNYANA IOGA                  
Ioga del coneixement 

És el coneixement teòric que s’adquireix estudiant les escriptures sagrades. És el camí de l’experiència personal del Jo.
Els qui posseeixen discerniment, desapasionament, anhel de llibertat, un intelecte agut i subtil i un enteniment audaç son aptes per el Jnyana Ioga.
El foc del coneixement o de la saviesa crema totes las tendències latents, anhels, impressions mentals, defectes, pecats i els efectes de totes les accions.
El coneixement del Jo és el secret més profund, no es pot descriure amb paraules. Només es pot descobrir a través de l’experiència directa o intuició espiritual.

Al llarg de totes les èpoques hi ha hagut poques persones que han recorregut el camí espirtual
i han descobert el tresor espirtual secret:
La Preciosa Perla del Jo

El Jo Suprém, Autolluminós i Etern
brilla sempre en les profunditats del cor de l’home
Bhagavad Guita


ASHTANGA IOGA
8 passos pel coneixement veritable

El camí de les vuit vies té com a objetiu controlar completament les modificacions de la ment, chittavrittinirodha. El Ioga es defineix com control de les modificacions de la ment.

Ahimsa: No-violència; física, mental o emocional

1. YAMA
Actituds envers la societat

Asteya: No robar, ni agafar el que no ens pertany
Satya:   Ser sincer i transparent, dir la veritat
Brahmacharya: Canalitzar l’energia de cos, paraula I ment.
Aparighraha: Eliminar tot allò innecessari

2. NIYAMA
Actituds envers un mateix

Santosa: Estar sempre content i satisfetSaucha: Puresa de cos ments i ànima.Purificació del cos tant de neteja externa com ingerint productes purs…
Tapas: Autodisiciplina, renúncia i austeritat
Svadhyaya: Consciència d’un mateix. Estudi regular de llibres i escrits sagrats.
Ishavara Pranidhana: Meditar en Déu, acceptar la seva voluntat


3. ASANA
Disciplina rigurosa que consisteix en mantenir el cos en una posició fixa. Ajuda a reservar l’energia vital i a purificar i enfortir tant el cos com la ment.


4. PRANAYAMA
 Control rítmic i allargamient de la respiració. Només quan es controla la respiració es calma la ment


5. PRATYAHARA

Absorció dels sentits. Retirar els sentits dels seus respectius objectes. És necessària molta voluntat i llarg temps de pràctica per assumir el control constant sobre els sentits.


6. DHARANA
Concentració. L’habilidat de mantenir la ment fixa en qualsevol objecte és la proba de que s’està preparat per emprendre els dos últims passos.


7. DHYANA
Meditació. Fluid uniforme i constant del pensament. Contemplació constant i decidida.


8. SAMADHI
Unificació. Estat d’èxtasis en què el subjete i l’objecte arriben a unificar-se. Quan es practiquen profundament les vuit disciplines s’arriba al samadhi.

Text: Els 6 sistemes de Filosofia India – N D Rajadhayaksha (etnos)
Fotos: www.wari.cat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s